[Guest Post – Rareș Iancu] Programul Innotech Student – 100.000 euro nerambursabili pentru studenți

Timp de citire: 3 minute

Programul Innotech Student pune la bătaie 100.000 euro nerambursabili pentru studenții care își doresc să deschidă o afacere în mediul rural sau urban. Dacă ești student și vrei să intri în domeniul antreprenoriatului, noi ți-am pregătit informațiile comasate și la îndemână despre proiectul Innotech Student.

Cine poate solicita finanțarea?

 • Studenții nivel ISCED 5-7: pentru a fi eligibil trebuie să demonstrezi că la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale la care vei participa) ești înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii nivel licență;
 • Doctoranzii în ciclul de studii universitare de doctorat;
 • Cursanții nivel ISCED 4, nivel de calificare 5 (colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior): pentru a fi eligibil trebuie să demonstrezi că la data înregistrării/intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) ești înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii.

Mai multe detalii găsești aici.

Cine te finanțează?

Uniunea Europeană: 85% și Guvernul României: 15% prin intermediul unor operatori de grant (entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale; furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri; autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri) aleși în urma unui concurs național.

Denumire program: POCU 2014-2020
Denumire linie: Innotech Student
Axa prioritară: 6 „Educaţie şi competenţe”


Obiectiv specific: 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Cât este valoarea finanțării?

Finanțarea este 100 % nerambursabilă, cu praguri valorice după cum urmează:
– până în 40.000 de euro, cu obligația de a crea minim 2 locuri de muncă
– 40.000 – 60.000 de euro, cu obligația de a crea minim 3 locuri de muncă
– 60.000 – 80.000 de euro, cu obligația de a crea minim 4 locuri de muncă
– 80.000 – 100.000 de euro, cu obligația de a crea minim 5 locuri de muncă

Unde poți implementa afacerea?

Sediul social: urban / rural
Punct de lucru: urban / rural
Regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest,
Centru, București-Ilfov

Cât durează implementarea?

Implementarea afacerii: 18 luni
Sustenabilitatea afacerii: 6 luni, cu obligația menținerii locurilor de muncă

Post sustenabilitate: 36 luni, nu se înstrăinează echipamentele


ATENȚIE: se interzice în perioada de implementare și sustenabilitate aducerea societății în stare
de insolvență/ faliment cu sancțiunea restituirii ajutorului nerambursabil


Care sunt pașii pentru finanțare?


Pasul 1: ministerul Fondurilor Europene publică lista entităților finanțatoare
Pasul 2: te înscrii la un operator de grant în calitate de persoană fizică
Pasul 3: participi la un program de formare profesională și îl finalizezi cu obținerea certificatului
Pasul 4: participi la un concurs de planuri de afacere organizat de operatorul de grant
Pasul 5: participi la sesiuni de consultanță și întreprinderi simulate cu operatorul tău de grant
Pasul 6: înființezi firma conform CAEN-ului principal cu care ai aplicat
Pasul 7: semnezi contractul de finanțare cu operatorul de grant
Pasul 8: implementezi timp de 18 luni planul tău de afacere: autorizezi activitatea, faci achiziții,
angajezi salariații, generezi plus valoare
Pasul 9: asiguri sustenabilitatea afacerii minim 6 luni: menții persoanele angajate și activitatea
firmei și nu înstrăinezi bunurile.

Pasul 10: asiguri post sustenabilitatea: după cele 24 de luni nu înstrăinezi bunurile timp de încă 36 de luni.

Cum primesc banii?

Ajutorul nerambursabil se va putea acorda în 2 tranșe persoanelor care au finalizat programul de
formare profesională și au un plan de afacere declarat câștigător, după cum urmează:
tranșa 1: maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe
baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
tranșa 2: diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului
de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

Se restituie finanțarea?

Finanțarea se restituie în special în următoarele situații, dacă:

 1. nu înființezi și menții pentru minim 24 luni
 2. nu renunți la statul de administrator sau acționar majoritar în altă întreprindere la momentul
  semnării contractului de finanțare
 3. nu autorizezi activitatea la sediul social și punctul de lucru
 4. nu faci misiunea socială
 5. nu angajezi persoanele asumate prin planul de afacere
 6. nu cheltui corect și transparent bugetului nerambursabil
 7. introduci în termen de 24 luni firma în faliment / insolvență, exceptând cauzele de forță
  majoră specificate în contractul de finanțare
 8. înstrăinezi bunurile (inclusiv închiriere)

Actualizări ale proiectului pe 2021 găsești aici.

Spor la aplicat și implementat!

Leave a Reply